FOTO SELMA

Photo session

Paket No. 1

  • photo session u trajanju od 180 min do 50 km od grada
  • 50 izabranih fotografija 13×18
  • CD sa svim slikama u punoj rezoluciji

Cena: 60 eura

Paket No. 2

  • photo session u trajanju od 320 min u krugu od 100 km od grada
  • 100 izabranih fotografija 13×18
  • Album za 100 fotografija
  • CD sa svim slikama u punoj rezoluciji

Cena: 110 eura