FOTO SELMA

18. rođendani

Paket No. 1

 • photo session u istom danu
 • 100 izabranih fotografija 13×18
 • Album sa 100 fotografija
 • 2 h video snimka u HD rezoluciji na USB-u
 • 2 kompleta DVD diskova

Cena: 120 eura, bez snimanja 80 eur

Cena slika za goste : 150 din

Paket No. 2

 • photo session u istom danu
 • 200 izabranih fotografija 13×18
 • Album sa 200 fotografija
 • 3 h video snimka u HD rezoluciji na USB-u
 • 2 kompleta DVD diskova i 1 komplet HD snimka na USB flash disku

Cena: 160 eura , bez snimanja 90 eur

Cena slika za goste : 150 din

Paket No. 3

 • photo session u istom danu
 • 300 izabranih fotografija 13×18
 • Album za 300 fotografija
 • 4 h video snimka u FHD (Full-HD) rezoluciji
 • 2 kompleta DVD
 • 1 komplet FHD snimka na USB-u

Cena: 200 eura, samo slikanje: 100 eura

Cena slika za goste : 150 din